Back to News

Bod op uitstaande aandelen Euretco slaagt

06.18.2003

Grootaandeelhouders Gilde Investments en Halder en het management van Euretco hebben hun bod op alle uitstaande aandelen en certificaten van Euretco gestand gedaan.In mei maakte Euretco bekend te streven naar een concentratie van het aandelenbezit bij drie partijen. Het was een van de vereisten om de toekomstige financierings- mogelijkheden van het groeiende concern te verruimen. Dit betekende dat ruim 60% van de aandelen die in handen waren van circa duizend aandeelhouders van eigenaar moest veranderen. Met de gehele transactie is een bedrag van 45 miljoen euro gemoeid.

Inmiddels is de vereiste 95% ruimschoots gehaald. De resterende aandelen zullen in de komende maanden verworven worden conform de hiervoor bestaande procedures. Als de gehele transactie is afgesloten zal de aandelenverhouding zijn: Gilde Investments 53,4%, Halder 24,2% en directie en management van Euretco 22,4%. De prijs per aandeel of certificaat bedroeg (84,98 euro) inclusief dividend over het afgesloten boekjaar 2002. Voor de aandeelhouders was de transactie een goede exit, omdat vanwege het huidige beursklimaat andere mogelijkheden voor verkoop van aandelen niet aanwezig was.

De nieuwe samenstelling van aandeelhouders heeft geen gevolg voor de operationele gang van zaken binnen Euretco.

Profielschets Euretco N.V.

Euretco N.V. is een top-3 speler in de Nederlandse non-fooddetailhandel. Het bedrijf is gebouwd op drie pijlers: complete dienstverlening aan zelfstandige retailers, de exploitatie van eigen winkels en het creëren en uitbouwen van sterke merken. De businessunits binnen Euretco en de aangesloten ondernemers opereren zelfstandig, maar maken gebruik van gedeelde retailkennis en -ervaring, systemen en basisprocessen. Door dit bijzondere business model draagt Euretco bij aan een gezond ondernemersklimaat en een gevarieerde detailhandel.

Euretco heeft een toonaangevende positie in Nederland in de branches mode, wonen, sport, tweewielers en autoaccessoires. Bij het bedrijf werken 1.500 mensen fulltime en zijn ruim 2.500 ondernemers aangesloten. De consument geeft een bedrag van meer dan 2,6 miljard euro uit in de circa 3.500 vestigingen van aangesloten ondernemers en de bijna 300 eigen winkels.

(cijfers bijgewerkt tot en met heden)


Nadere informatie kunt u verkrijgen bij:

Euretco N.V.
Archimedesstraat 17, 4816 BA Breda
Contactpersoon: Anita Taks, coördinator corporate communicatie
Telefoon (076) 5 78 57 19. Fax (076) 5 78 56 16. E-mail: taks@euretco.net